ประกาศความเป็นส่วนตัว (Privacy Notice)

Terms of Service

Terms of Service

ผู้ที่จะทำการสมัครสมาชิกกับ AtimeOnline ต้องอ่านและยอมรับเงื่อนไขดังต่อไปนี้

 1. ผู้ที่ต้องการจะสมัครสมาชิกกับ AtimeOnline ต้องกรอกข้อมูลส่วนตัวของท่าน ที่เป็นข้อมูลจริงให้ครบทุกข้อ เพื่อสิทธิประโยชน์ของตัวท่านเอง ในการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ หากภายหลังทีมงานได้ทำการตรวจสอบแล้วพบว่าข้อมูลที่ระบุเป็นเท็จ ทีมงานมีสิทธิ์ในการยกเลิกการเป็นสมาชิกทันที
 2. สมาชิกต้องใช้นามแฝงในการสมัครที่เหมาะสม ไม่ส่อไปในทางลามก อนาจาร หยาบคาย หรือมีเจตนาทำให้สาธารณะชนเข้าใจผิด หากมีการฝ่าฝืนทางทีมงานมีสิทธิ์ในการยกเลิกการเป็นสมาชิกของท่านได้ทันที
 3. ห้ามแอบอ้างหรือกระทำการที่เป็นการละเมิดสิทธิส่วนบุคลของผู้อื่น โดยการนำข้อมูลของบุคคลอื่นมาแอบอ้างในการสมัครสมาชิก ถือว่าเป็นการกระทำผิด ต้องได้รับโทษตามที่กฎหมายกำหนดไว้
 4. การคัดเลือกผู้โชคดีจากกิจกรรมร่วมสนุกต่าง ๆ บนเว็บไซต์ในเครือของ AtimeMedia ให้ถือว่าการตัดสินของทีมงานเป็นอันสิ้นสุดในทุกกรณี
 5. ห้ามสมาชิกโพสต์ข้อความ ลิงค์ รูปภาพ คลิปวิดีโอ ที่ทำให้สถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และพระบรมวงศานุวงศ์เสื่อมเสียเป็นอันขาด
 6. ห้ามสมาชิกโพสต์ข้อความ ลิงค์ รูปภาพ คลิปวิดีโอ ในเชิงโฆษณาสินค้า หรือ ผลิตภัณฑ์ ไม่ว่าจะเป็นทางข้อความหรือทางภาพเป็นอันขาด
 7. ห้ามสมาชิกเผยแพร่ข้อความ ลิ้งค์ รูปภาพ คลิปวิดีโอ ที่ส่อไปในเรื่องเพศ ลามกอนาจาร หรือขัดต่อศีลธรรมอันดีงามของไทยเป็นอันขาด
 8. ห้ามสมาชิกโพสต์ข้อมูล ข้อความ ลิงค์ รูปภาพ คลิปวิดีโอ ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งผิดกฎหมายและการพนันทุกชนิดเป็นอันขาด
 9. ห้ามสมาชิกโพสต์ข้อมูล ลิงค์ รูปภาพ คลิปวิดีโอ ที่ทำให้ผู้อื่นเสียหาย รำคาญใจ หรือส่อไปในทางหยาบคาย ก้าวร้าวเกินกว่าบรรทัดฐานของสังคมจะยอมรับได้
 10. ห้ามสมาชิกโพสต์ข้อมูล ลิงค์ รูปภาพ คลิปวิดีโอ ท้าทาย ชักชวน โดยมีเจตนาก่อให้เกิดการทะเลาะวิวาท หรือก่อให้เกิดความวุ่นวายขัดแย้งขึ้น โดยมูลแห่งความขัดแย้งดังกล่าว ไม่ใช่การแสดงความคิดเห็นโดยเสรีที่ปัญญาชนพึงกระทำ
 11. สมาชิกต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขทุกข้ออย่างเคร่งครัด เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย และทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกความเป็นสมาชิกได้ตามความเหมาะสม โดยมิต้องแจ้งให้สมาชิกทราบก่อนล่วงหน้า

หมายเหตุ

Apple Inc. ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใด ๆ ในการดำเนินกิจกรรมและการให้รางวัล