ตอนเป็นเด็กนักเรียนเจ็บสุดๆ ก็ .. นี่แหละ 9 ต.ค. 62

ตอนเป็นเด็กนักเรียนเจ็บสุดๆ ก็ .. นี่แหละ 9 ต.ค. 62