จันทร์ Shock โลก ยังไงซิ X “บุรินทร์ บุญวิสุทธิ์” 7 ต.ค.62

จันทร์ Shock โลก ยังไงซิ X “บุรินทร์ บุญวิสุทธิ์” 7 ต.ค.62