สัญญาแล้วนะ...ว่าจะดูแลกันตลอดไป

สัญญาแล้วนะ...ว่าจะดูแลกันตลอดไป