จันทร์ Shock โลก ยังไงซิ X ''อิซึตะ รินะ - มายยู - น้ำใส - วี BNK48'' 19 ส.ค.62

จันทร์ Shock โลก ยังไงซิ X  ''อิซึตะ รินะ - มายยู - น้ำใส - วี BNK48'' 19 ส.ค.62