ทำไมต้องแขวนรูปแต่งงานภรรยาเก่าไว้ในบ้าน

ทำไมต้องแขวนรูปแต่งงานภรรยาเก่าไว้ในบ้าน