แฟนมาชวนขายตรงจะทำยังไงดี??

แฟนมาชวนขายตรงจะทำยังไงดี??