เมื่อพี่โต๋ (เกือบ)มาเป็นเหยื่อของ Shock โลก!!

เมื่อพี่โต๋ (เกือบ)มาเป็นเหยื่อของ Shock โลก!!