ถ้าได้ไม้กายสิทธิ์จาก Harry Potter ฉันจะเสกเธอให้ 31 ก.ค.62

ถ้าได้ไม้กายสิทธิ์จาก Harry Potter ฉันจะเสกเธอให้ 31 ก.ค.62