คุณคิดว่ากิจจกรมรับน้องควรมีต่อหรือพอแค่นี้!!?'

คุณคิดว่ากิจจกรมรับน้องควรมีต่อหรือพอแค่นี้!!?'