ไฟเลี้ยวมีไว้ทำไม ถ้าไม่ใช้ ??

ไฟเลี้ยวมีไว้ทำไม ถ้าไม่ใช้ ??