เดาะปิงปองไปด้วยเดาะลิ้น ปิงปองไปด้วย

เดาะปิงปองไปด้วยเดาะลิ้น ปิงปองไปด้วย