พุธทอล์ค พุธโทร .. Challenge เตะฝาขวดมีไปแล้ว Challenge ใหม่ ฉันขอท้าเธอมา... 10 ก.ค.62

พุธทอล์ค พุธโทร .. Challenge เตะฝาขวดมีไปแล้ว Challenge ใหม่ ฉันขอท้าเธอมา... 10 ก.ค.62