ประกาศความเป็นส่วนตัว (Privacy Notice)

พุธทอล์คพุธโทร ..ถ้า Taxi ไม่รับ ให้ตะโกนดังๆ ไปเลยว่า ... 20 ก.พ. 62

พุธทอล์คพุธโทร ..ถ้า Taxi ไม่รับ ให้ตะโกนดังๆ ไปเลยว่า ... 20 ก.พ. 62