พุธทอล์คพุธโทร..ถ้าใส่ชุดไปรเวทไปโรงเรียนได้ 1 วัน ฉันจะใส่ชุด ..9 ม.ค. 62

พุธทอล์คพุธโทร..ถ้าใส่ชุดไปรเวทไปโรงเรียนได้ 1 วัน ฉันจะใส่ชุด ..9 ม.ค. 62