ประกาศความเป็นส่วนตัว (Privacy Notice)

พุธทอล์คพุธโทร..ถ้าใส่ชุดไปรเวทไปโรงเรียนได้ 1 วัน ฉันจะใส่ชุด .. 9 ม.ค. 62

พุธทอล์คพุธโทร..ถ้าใส่ชุดไปรเวทไปโรงเรียนได้ 1 วัน ฉันจะใส่ชุด .. 9 ม.ค. 62