ประกาศความเป็นส่วนตัว (Privacy Notice)

คบแฟนมา 10 ปี อยากขอแต่งงานควรขอพ่อแม่เขาก่อนไหมครับ?

คบแฟนมา 10 ปี อยากขอแต่งงานควรขอพ่อแม่เขาก่อนไหมครับ?