ประกาศความเป็นส่วนตัว (Privacy Notice)

ถ้าพิมพ์แชทไม่ถนัด พิมพ์เบอร์สิบหลักเธอมาก็ได้ #โสดโปรดจีบ

ถ้าพิมพ์แชทไม่ถนัด พิมพ์เบอร์สิบหลักเธอมาก็ได้ #โสดโปรดจีบ