ประกาศความเป็นส่วนตัว (Privacy Notice)

ใช้ Smart Phone ช่วยตรวจจับการเปลี่ยนแปลงทางนิเวศวิทยาได้ !!

ใช้ Smart Phone ช่วยตรวจจับการเปลี่ยนแปลงทางนิเวศวิทยาได้ !!
<p style="text-align:center"><img alt="" src="http://greenwave.atimeonline.com/upload/source/greenheart/2021/green_content/greenheart_content_banner_05.jpg" style="height:394px; width:700px" /></p> <p>&nbsp;</p> <p><span style="color:#2980b9"><span style="font-size:11pt"><strong><span style="font-size:14.0pt">ใช้ </span></strong><strong><span style="font-size:14.0pt">Smart Phone ช่วยตรวจจับการเปลี่ยนแปลงทางนิเวศวิทยาได้ !!</span></strong></span></span></p> <p><span style="font-size:11pt"><span style="font-size:14.0pt">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; กลับมาพบกับเรื่องราวดี ๆ เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมกับพวกเรา </span><span style="font-size:14.0pt">#GreenWave1065 กันอีกแล้ว วันนี้ เรานำเรื่องราวจากบทความ &ldquo;How Smartphones Can Help Detect Ecological Change&rdquo; มาฝากกัน แค่ชื่อก็น่าสนใจแล้วใช่มั้ยหละ </span></span></p> <p><span style="font-size:11pt"><span style="font-size:14.0pt">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; แอปฯ บนโทรศัพท์มือถืออย่าง </span><span style="font-size:14.0pt">Flora Incognita แอปฯ ที่สามารถระบุชนิดพืชป่าได้โดยอัตโนมัติ ซึ่งไม่ได้ระบุแค่เพียงชนิดของพืชเท่านั้น แต่ยังเปิดเผยรูปแบบระบบนิเวศขนาดใหญ่ได้อีกด้วย รูปแบบเหล่านี้คล้ายคลึงกันอย่างน่าประหลาดใจกับรูปแบบที่ได้รับจากรายการข้อมูลระยะยาวของพืชในเยอรมัน แม้ว่าจะได้มาในช่วงเวลาที่สั้นกว่ามากและได้รับอิทธิพลจากพฤติกรรมของผู้ใช้ สิ่งนี้ได้เปิดมุมมองใหม่สำหรับการตรวจจับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของความหลากหลายทางชีวภาพ นี่คือผลลัพธ์สำคัญของการศึกษาที่นำโดยทีมนักวิจัยจากตอนกลางของเยอรมนีที่เพิ่งได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิทยาศาสตร์&nbsp; </span></span></p> <p><span style="font-size:11pt"><span style="font-size:14.0pt">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ด้วยปัญญาประดิษฐ์ ทำให้พรรณไม้ในปัจจุบันสามารถจำแนกได้ด้วยความแม่นยำสูง&nbsp; แอปพลิเคชันบน </span><span style="font-size:14.0pt">Smart Phone ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีนี้ เพื่อให้ผู้ใช้ระบุชนิดพืชในพื้นที่ได้ง่าย ทำให้คนทั่วไปสามารถเข้าถึงความหลากหลายทางชีวภาพได้เพียงปลายนิ้วสัมผัส แอปพลิเคชันเหล่านี้อาจนำไปใช้ประโยชน์อื่น ๆ ได้ โดยการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับตำแหน่งของพันธุ์พืช สร้างชุดข้อมูลที่มีค่า ซึ่งอาจให้ข้อมูลแก่นักวิจัยเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม </span></span></p> <p>&nbsp;</p> <p><span style="font-size:11pt"><strong><em><span style="font-size:14.0pt"><span style="color:red">บทความต้นฉบับจาก </span></span></em></strong><a href="https://www.enn.com/articles/67805-how-smartphones-can-help-detect-ecological-change" style="color:#0563c1; text-decoration:underline"><strong><em><span style="font-size:14.0pt"><span style="color:red">https://www.enn.com/articles/67805-how-smartphones-can-help-detect-ecological-change</span></span></em></strong></a><strong><em> </em></strong></span></p> <p>&nbsp;</p>