ประกาศความเป็นส่วนตัว (Privacy Notice)

Start up จากสิงคโปร์ คิดค้นนมจากสาหร่ายลดโลกร้อน

Start up จากสิงคโปร์ คิดค้นนมจากสาหร่ายลดโลกร้อน
<p style="text-align:center"><img alt="" src="http://greenwave.atimeonline.com/upload/source/greenheart/2021/green_content/greenheart_content_banner_04.jpg" style="height:394px; width:700px" /></p> <p><span style="color:#2980b9"><span style="font-size:11pt"><strong><span style="font-size:14.0pt">Start up จากสิงคโปร์คิดค้นนมจากสาหร่ายลดโลกร้อน</span></strong></span></span></p> <p><span style="font-size:11pt"><strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </strong><span style="font-size:14.0pt"><span style="color:black">วันนี้ </span></span><span style="font-size:14.0pt"><span style="color:black">Green Wave พามาดูนวัตกรรมนมทางเลือก ซึ่งก็คือ &ldquo;แป้งโปรตีนจากสาหร่าย&rdquo; นั่นเองค่ะ&nbsp;&nbsp; &nbsp;บทความจาก eco-business<strong> </strong></span></span><span style="font-size:14.0pt"><span style="color:black">ในเส้นทางการแข่งขันของนมทางเลือกเพื่อสุขภาพที่ไม่ทำร้ายโลก </span></span><span style="font-size:14.0pt"><span style="color:black">Start up จากสิงคโปร์ได้พัฒนานมทดแทนรูปแบบใหม่ซึ่งทำมาจากสาหร่าย </span></span></span></p> <p><span style="font-size:11pt"><span style="font-size:14.0pt"><span style="color:black">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; นมจากสาหร่ายที่อ้างสิทธิ์ว่าเป็นรายแรกของโลกนั้นมีคุณค่าทางโภชนาการเทียบเท่านมวัว แต่กระบวนการผลิตนั้นใช้พลังงาน ที่ดินและน้ำในปริมาณที่น้อย </span></span></span></p> <p><span style="font-size:11pt"><span style="font-size:14.0pt"><span style="color:black">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &ldquo;Sophie&rsquo;s Bionutrienys&rdquo; ผู้ผลิตคิดค้นนมจากสาหร่ายได้เพาะเลี้ยงสาหร่ายตั้งแต่ขนาดเล็ก ๆ (microalgae) ในถังหมักขนาดใหญ่ และให้อาหารด้วยเศษเหลือจากอาหาร (food waste) เช่น เมล็ดเบียร์ที่ใช้แล้ว ผลลัพธ์ที่ออกมาคือแป้งโปรตีนที่ละลายน้ำได้ ซึ่งสามารถนำมาใช้ในการผลิตนมได้</span></span></span></p> <p><span style="font-size:11pt"><span style="font-size:14.0pt"><span style="color:black">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Eugene Wang ผู้ก่อตั้งและหัวหน้าฝ่ายบริหารของ Sophie&rsquo;s Bionutrients ผู้ที่เชื่อว่าสาหร่ายขนาดเล็ก (microalgae) คือ &ldquo;อาหาร superfood ในอนาคต&rdquo; กล่าวว่า &ldquo;สาหร่ายขนาดเล็ก (microalgae) มีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย และมีวิตามินที่แป้งโปรตีนจากพืชชนิดอื่นไม่มี ถ้าพูดในแง่โภชนาการก็คือนมจากสาหร่ายนั้นมีลักษณะโปรตีนเหมือนกับนมวัว&rdquo; </span></span></span></p> <p><span style="font-size:14pt"><span style="background-color:white"><span style="color:black">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; นมทางเลือกใหม่ชนิดนี้ไม่ได้มีรสชาติเหมือนกับนมวัว แต่มีรสสัมผัสเหมือนกับนมจากถั่ว </span><span style="color:black">Wang กล่าวว่ามันขึ้นอยู่กับผู้ผลิตอาหารในการเติมรสชาติและปรับแต่งรสสัมผัสโดยการเติมไขมัน เพื่อที่จะให้มีความมันเหมือนกับนมวัว Wang กล่าวเปรียบเทียบไว้ว่า &ldquo;พวกเราแค่แล่นเรือออกไป แต่ขึ้นอยู่กับคนอื่นที่จะเติมแต่งดาดฟ้าเรือนั้น&rdquo; </span></span></span></p> <p><span style="font-size:14pt"><span style="background-color:white"><span style="color:black">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Sophie&rsquo;s Bionutrients กำลังพยายามที่จะรวบรวมเงินสนับสนุน 10 ล้านดอลล่าร์สำหรับโปรเจกต์นี้ ต้นทุนหลักคือการครอบครองที่ดินและถังหมักเพื่อที่จะสามารถขยายการผลิตได้</span></span></span></p> <p><span style="font-size:14pt"><span style="background-color:white"><span style="color:black">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Wang กล่าวว่าสิงคโปร์จะเป็นฐานการผลิตเบื้องต้น แต่บริษัทกำลังมองหาช่องทางการขยับขยายไปยังประเทศที่ต้นทุนที่ดินถูกกว่าและมีแหล่งวัตถุดิบที่พร้อมสำหรับการเพาะเลี้ยงสาหร่ายขนาดเล็ก (microalgae)</span></span></span></p> <p><span style="font-size:14pt"><span style="background-color:white"><span style="color:black">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Wang กล่าวว่าเขาคาดการณ์ไว้ว่าสูตรใหม่ที่เขาคิดได้นี้ (แป้งโปรตีนจากสาหร่าย) จะถูกกว่านมวัวหรือนมจากถั่วเหลืองภายใน 5-10 ปี ตอนนี้ในแง่ของการผลิตมันถูกกว่านมทางเลือกแบบใหม่อย่างนมที่พัฒนาจากห้องปฏิบัติการระดับเซลล์</span></span></span></p> <p>&nbsp;</p> <p><span style="font-size:11pt"><strong><em><span style="font-size:14.0pt"><span style="color:red">บทความต้นฉบับจาก </span></span></em></strong><a href="https://www.eco-business.com/news/in-the-race-for-planet-friendly-milk-singapore-startup-substitutes-dairy-with-algae/" style="color:#0563c1; text-decoration:underline"><strong><em><span style="font-size:14.0pt"><span style="color:red">https://www.eco-business.com/news/in-the-race-for-planet-friendly-milk-singapore-startup-substitutes-dairy-with-algae/</span></span></em></strong></a><strong><em> </em></strong></span></p> <p>&nbsp;</p>