ประกาศความเป็นส่วนตัว (Privacy Notice)

“เป็นพาหะไวรัสตับอักเสบ ใช่ว่าจะรอดจากตับแข็ง มะเร็งตับ”

 “เป็นพาหะไวรัสตับอักเสบ ใช่ว่าจะรอดจากตับแข็ง มะเร็งตับ”
<p><img alt="" src="http://greenwave.atimeonline.com/upload/source/doctor/2021/jan/doctor_bank/1.png" style="height:450px; width:800px" /><img alt="" src="http://greenwave.atimeonline.com/upload/source/doctor/2021/jan/doctor_bank/2.png" style="height:450px; width:800px" /><img alt="" src="http://greenwave.atimeonline.com/upload/source/doctor/2021/jan/doctor_bank/3.png" style="height:450px; width:800px" /><img alt="" src="http://greenwave.atimeonline.com/upload/source/doctor/2021/jan/doctor_bank/4.png" style="height:450px; width:800px" /></p>