ประกาศความเป็นส่วนตัว (Privacy Notice)

เทศกาลหิมะ ซัปโปโร

เทศกาลหิมะ ซัปโปโร
พลอยจะพาไปชิลกันที่เทศกาลหิมะระดับโลก ที่มีชื่อว่า Sapporo Snow Festival หรือเทศกาลหิมะซัปโปโร ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีที่สวน Odori Park ในช่วงสัปดาห์ที่สองของเดือนกุมภาพันธ์ โดยในปี 2013 จัดขึ้นเป็นปีที่ 64 เริ่มจัดครั้งแรกในปี ค.ศ.1950 จากความสนุกของเด็กมัธยมที่ปั้นรูปหิมะมาแสดงไว้เล่นๆ ที่ใจกลางสวนโอโดริ จากนั้นได้กลายมาเป็นประเพณีสำคัญประจำท้องถิ่น และขยายต่อเป็นงานประจำเมือง สู่เทศกาลประจำเกาะ และได้กลายเป็นเทศกาลใหญ่ระดับโลกไปในที่สุด โดยมีผู้คนจากทั่วโลกมาชมเทศกาลนี้กว่า 2 ล้านคนเป็นประจำทุกปี ภายในงานจัดประติมากรรมน้ำแข็ง ขนาดใหญ่ยักษ์ ที่สร้างจากหิมะและน้ำแข็งแกะสลักเป็นร้อยผลงาน ชาวชิลที่วางแผนไปญี่ปุ่นในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ อยากให้ลองหาโอกาสไปชมเทศกาลหิมะซับโปโรให้ได้สักครั้ง