ประกาศความเป็นส่วนตัว (Privacy Notice)

ผมตื่นมาตักบาตรทุกเช้า ผมก็เจอเขามาวิ่งทุกเช้า

ผมตื่นมาตักบาตรทุกเช้า ผมก็เจอเขามาวิ่งทุกเช้า