ประกาศความเป็นส่วนตัว (Privacy Notice)

ไม่อยู่ห้อง4วัน แต่ทำไมมีคนมาบอกว่า เราลากเก้าอี้อยู่ในห้องทั้งวัน

ไม่อยู่ห้อง4วัน แต่ทำไมมีคนมาบอกว่า เราลากเก้าอี้อยู่ในห้องทั้งวัน