The Silent War-701 รหัสลับคนคม

The Silent War-701 รหัสลับคนคม
เมื่อรัฐบาลได้จัดตั้งกลุ่มสืบสวนราชการลับ กลุ่ม "701" จึงได้กำเนิดขึ้นมาเพื่อตรวจสอบการเคลื่อน¬ไหวของกลุ่มต่อต้านรัฐบาล “เหอปิง” เป็นผู้ที่ได้รับเลือกให้เข้ามาดักฟังและตีความรหัสมอร์ส เพราะทักษะทางการได้ยินของ¬เขานั้นเป็นเลิศ และด้วยความสามารถที่โดดเด่นของเขาจึงทำให้ฝ่¬ายศัตรูจำเป็นต้องวางแผนกลยุทธ์ใหม่และการ¬ต่อสู้ผ่านการดักฟังและเล่ห์เหลี่ยมของทั้¬งสองฝ่ายจึงเริ่มขึ้น