ประกาศความเป็นส่วนตัว (Privacy Notice)

AtimeOnline Update

Green Wave
สู้ต่อ หรือ พอได้แล้ว

หลายคนยอมสู้กับความรักเพื่อให้ได้มา แต่คุณค่าบางอย่างอาจต้องเสียไป จะทำอย่างไรกับรักครั้งนี้ สู้ตาอ หรือ พอได้แล้ว เล่าเรื่องราวมาก่อนที่ Clubfriday@atimemedia.com หรือ Clubfridayfanpage หน้าไมค์พร้อมกัน 3-5 ทุ่ม ที่กรีนเวฟ และ กรีนชาแนล

.