AtimeOnline Update

Green Wave
ขาดเค้า...เราไม่ตาย

เลิกรักกัน..ใช้ชีวิตต่ออย่างไร บอกกับดีเจพี่ฉอด และ ดีเจพี่อ้อย ที่ Clubfriday@atimemedia.com หรือ Clubfridayfanpage หน้าไมค์พร้อมกัน 4 ทุ่มถึงเที่ยงคืน ที่ Green wave และ Green Channel

.
Green Wave
คนนึงรักมาก คนนึงมากรัก

ถ้ารักของคุณไม่เท่ากัน คนนึงรักมากกก แต่อีกคนมากกกกรัก ทำอย่างไรกับสถานการณ์นี้ บอกกับดีเจพี่ฉอด และ ดีเจพี่อ้อย ที่ Clubfriday@atimemedia.com หรือ Clubfridayfanpage หน้าไมค์พร้อมกัน 4 ทุ่มถึงเที่ยงคืน ที่ Green wave และ Green Channel

.
Green Wave
เธอมีใจ หรือ แค่ไม่มีใคร

เรื่องของความรู้สึก บางทีก็พูดยาก ว่าเธอแค่เหงา หรือ มีใจให้กันจริงๆ เส้นบางๆของความรู้สึกที่คุณไม่แน่ใจ บอกเล่ากันได้กับดีเจพี่ฉอด และ ดีเจพี่อ้อย ที่ Clubfriday@atimemedia.com หรือ Clubfridayfanpage หน้าไมค์พร้อมกัน 4 ทุ่มถึงเที่ยงคืน ที่ Green wave และ Green Channel

.