AtimeOnline Update

Green Wave
ข้อความไหนทำร้ายใจที่สุด

คนบางคน แค่ส่งข้อความก็สร้างรอยน้ำตา ให้กับใครอีกคนได้ ข้อความไหนทำร้ายใจ(คุณ)ที่สุด ส่งเรื่องราวของคุณมาที่ clubfriday@atimemedia.com หรือ www.facebook.com/clubfridayfanpage

.