AtimeOnline Update

Green Wave
ถ้าย้อนเวลาได้จะ...

ส่งเรื่องราวของคุณมาได้ที่ clubfriday@atimemedia.com หรือ Clubfridayfanpage ฟังคำตอบ พร้อมกัน 4 ทุ่ม - เที่ยงคืนที่กรีนเวฟ พร้อมกับดีเจพี่ฉอด และ ดีเจพี่อ้อย

.